دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری گزارشي درباره دانشگاه جنجالي ايرانيان

علي رغم اطلاعيه وزارت علوم پيرامون چگونگي اعطاي مجوز به دانشگاه ايرانيان، همچنان درباره اسامي هيأت موسس آن و اينكه اين دانشگاه دولتي است يا غيردولتي ابهاماتي وجود دارد.آموزش عالي غيردولتي در ايران همچنان كلاف سردرگمي است كه از فهرست اسامي صاحبان امتياز موسسات غيردولتي در جيب برخي مسئولان مانند رازي سر به مهر نگهداري مي شود. در اين ميان، اطلاعيه ۱۸ خردادماه وزارت علوم بر ابهامات آموزش عالي غيردولتي به ويژه داستان راه اندازي دانشگاه بين المللي ايرانيان افزود.به گزارش فارس، در اطلاعيه وزارت علوم علي رغم اينكه ادعا شده، مجوز راه اندازي دانشگاه ايرانيان براساس درخواست خانه ايرانيان كه سازمان غيردولتي است، صادر شده، با اين وجود در انتهاي همين اطلاعيه ذكر شده است كه «بر اساس آخرين اطلاعات تعدادي از معاونين رئيس جمهور، وزرا و جانشين رئيس شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور نيز به عنوان اعضاي هيأت موسس در دانشگاه مذكور به اين وزارت پيشنهاد و معرفي شده اند».نكته ديگر در اين اطلاعيه استناد وزارت علوم به «آخرين اطلاعات» به جاي مستندات و مدارك است. همچنين ذكر نشده است اين معرفي و پيشنهاد از سوي چه مرجعي انجام شده است. البته در روزهاي گذشته مطالبي درباره حضور ۹ نفر از مسئولان دولتي در هيأت موسس دانشگاه ايرانيان از جمله اسفنديار رحيم مشايي، حميد بقايي، علي اكبر صالحي، محمدشريف ملك زاده، عباس اميري فر و… شنيده مي شد، كه شفاف سازي بيشتر وزارت علوم مي تواند پاياني بر اين شنيده ها و شايعات باشد.در حالي كه مواضع اوليه مسئولان وزارت علوم حكايت از صدور مجوز دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان براي شوراي امور ايرانيان خارج از كشور داشت، وزارت علوم در اطلاعيه خود اعلام كرد مجوز اين دانشگاه به درخواست خانه ايرانيان كه سازمان غيردولتي است، صادر شده است.وزارت علوم همچنان در اين اطلاعيه براين موضوع تاكيد كرده است كه دانشگاه مذكور غيردولتي است و صاحب امتياز آن نيز ماهيتي غيردولتي دارد. با اين وجود حسن پاك آيين، معاون سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در ارديبهشت ماه سال جاري در مصاحبه با يكي از نشريات اعلام كرده بود: «گفته شد كه خانه ايران، يك هويت غيردولتي خواهد داشت و متعلق به ايرانيان است. اين در حالي بود كه دولت براي تاسيس اين خانه ها بودجه مشخص اختصاص داد و براي اين موضوع در بودجه سال ۸۹ به بعد، رديفي نيز گنجانده شد».علاوه بر آن محمد ابراهيم نكونام رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه سال گذشته، از بررسي پرونده خانه ايرانيان در اين كميسيون خبر داده و گفته بود: پرونده خانه ايرانيان از مهمترين پرونده هاي فرهنگي است كه منشأ بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي شده است.از سوي ديگر علي عباسپور تهراني فرد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در اولين موضع گيري رسانه اي خود درباره دانشگاه ايرانيان گفت: بررسي اساسنامه اين دانشگاه در دستور يكي از جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت اما پیش از مطرح شدن از دستور كار خارج و اين موضوع به شوراي گسترش آموزش عالي علوم منعكس مي شود كه در آنجا با تاسيس دانشگاه موافقت صورت مي گيرد.وي افزود: اساسنامه دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان كه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي داده شد و قرار بود در جلسه شورا مطرح شود و نشد، يك اساسنامه مبهم و خارج از چارچوب اساسنامه هاي دانشگاه هاي ديگر بود. اساسنامه دانشگاه كلي نوشته شده و تنها اختياراتي براي هيأت موسسي كه مشخص نيست مرجع انتخاب آن ها چه كسي است، تعيين شده بود.رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: تا آنجا كه ما اطلاع داريم و طبق اخبار غيررسمي كه ما داريم در اساسنامه اي كه در شوراي عالي گسترش تصويب شده هيأت موسس آن تركيبي از شخصيت هاي دولتي هستند و دانشگاه يك دانشگاه دولتي تمام عيار است.البته وزير علوم هم چندي پيش فراتر از موضوع دانشگاه ايرانيان گفته بود: در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد اعضاي هيأت موسس دانشگاه هاي غيرانتفاعي، دولتي ها هستند.مجوز دانشگاه ايرانيان با رانت…!در همين حال، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، مجوز و فرآيند دانشگاه ايرانيان را رانت مشايي دانست.نورالله حيدري در گفت وگو با فارس، تصريح كرد: چرا در دانشگاه جامع بين المللي ايرانيان از موقعيت رانتي مشايي استفاده شده است؟ اصولا شخصيت پرحاشيه و تأمل برانگيز مشايي و هم فكرانش به واقع ساحت دانشگاه را تهديد مي كنند.اين نماينده مجلس با بيان اينكه بايد همه موضوعات كشور را در مأموريت هاي متناسب خود پيش ببريم، تاكيد كرد: فردي مانند مشايي و هم فكرانش در تمامي حوزه هاي اعتقادي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي، عمراني و بانكي در داخل و خارج كشور و در ريز و درشت مسائل كشور با ناحق و غيرقانوني ورود پيدا مي كنند و آيا ورود اين جماعت پرحاشيه كه به نوعي هزاران شغل دارند به دانشگاه كمك خواهد كرد يا اينكه دانشگاه در اين خصوص تضعيف خواهد شد؟نماينده مردم اردل و فارسان در مجلس تصريح كرد: اكنون جريان انحرافي در تار و پود بخش هاي مختلف نظام ورود پيدا كرده است و اين اقدام وزارت علوم مبني بر اعطاي مجوز به دانشگاه منتسب به مشايي چه معنايي دارد؟ وزارت علوم مي توانست طبق مصلحت كشور اعطاي مجوز به اين دانشگاه را متوقف كند. آيا به امثال مشايي مجوز تاسيس دانشگاه داده شود يا نشود، آسمان به زمين و زمين به آسمان مي آيد؟ چه اتفاقي مي افتد؟اين نماينده مجلس بيان داشت: اكنون در پيشرفت هاي كاربردي و تنوع دانشگاه ها مشكلي نداريم اما در بحث اسلامي كردن دانشگاه ها، كيفيت بخشي و تحول اساسي مشكل داريم كه متاسفانه مسائل فرعي از اين دست توسط افرادي معلوم الحال مطرح مي شود كه به صلاح كشور نيست.