دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری چرا بازارهاي هدف زعفران را از دست دادیم؟

نايب رئيس شوراي ملي زعفران ايران، افزايش کاذب قيمت زعفران را دليل از دست دادن بازارهاي هدف دانست و گفت: به همين منظور، شوراي ملي زعفران ايران با هدف يکسان‌سازي و وحدت‌رويه در تصميم‌سازي‌هاي مربوط به اين محصول ارزشمند شکل گرفته است.به گزارش ايسنا، منطقه خراسان‌جنوبي، محسن احتشام اظهار کرد: با تلاش و توجه بيشتر مي‌توان موانع پيش روي محصولي که رزق بيش از 500 هزار کشاورز زحمتکش حاشيه کوير را تأمين مي‌کند، برداشت.وي با اشاره به برخي از مشكلات موجود در بازار زعفران افزود: شوراي ملي زعفران ايران با اعتقاد راسخ به اعتلاي نام زعفران ايران در جهان و حفظ سهم 96 درصدي خود در بازار داخلي و خارجي به رغم تلاش‌هاي بي‌وقفه‌اي كه انجام داده، توفيقاتي چنداني نداشته است.احتشام گفت: بازاريابي زعفران ايران، يکي از مهمترين نقاط ضعف فضاي کسب و کار در اين حوزه است.احتشام از اينکه برخي دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي به صورت بخشي فکر و عمل مي‌کنند، انتقاد کرد و گفت: به رغم حمايت زيادي که توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود، هنوز شوراي ملي زعفران ايران به عنوان يک تشکل ملي جدي گرفته نشده است.وي با بيان اينکه پيگيري اجراي استاندارد اجباري زعفران در داخل كشور، يكي از خواسته‌هاي اصلي صادركنندگان زعفران ايران و اعضاي اين شورا است، اذعان کرد: به‌رغم اقداماتي كه در اين عرصه صورت گرفته، اين مساله تاكنون محقق نشده است.نايب رئيس شوراي ملي زعفران ايران، پيگيري تشكيل صندوق توسعه صادرات زعفران ايران را برای جلوگيري از نوسان قيمت اين محصول در بازار با اهميت برشمرد و پيشنهاد ايجاد بانك زعفران را براي جلوگيري از ضرر صادركنندگان و كشاورزان مطرح کرد.