دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری مخالفت‌مجلس با فوريت قانون محاسبات‌عمومي

نمايندگان مجلس پس از عدم راي دادن به دوفوريت و يك فوريت طرح قانوني اصلاح قانون محاسبات عمومي كشور، با فوريت بررسي شدن آن مخالفت كردند.به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (يكشنبه) مجلس، پس از بررسي دو فوريت طرح اصلاح قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1379 براي بودجه سال 1389 كل كشور، با 110 راي موافق، 43 راي مخالف و 26 راي ممتنع از 206 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با دو فوريت طرح مذكور مخالفت كردند.پس از راي منفي نمايندگان به دوفوريت اين طرح، يك فوريت آن نيز به راي وكلاي ملت گذاشته شد كه بهارستان‌ نشينان با 94 راي موافق، 32 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 206 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با يك فوريت اين طرح نيز مخالفت كردند.بر اساس مخالفت مجلس با فوريت طرح اصلاح قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور مصوبه 1379 براي بودجه سال 1389 كل كشور، اين طرح به صورت عادي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.طرح مذكور به امضاي 32 نفر از نمايندگان مجلس رسيده كه شامل يك مقدمه و يك ماده است.