دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری روشي براي ترميم قلب توسط خودش ارائه شد

گروهي از محققان روش جديدي را كه در آن قلب قادر به ترميم خودش مي‌شود، ارائه كردند.به گزارش فارس، گروهي از محققان دارويي را پيشنهاد كردند كه باعث مي‌شود، قلب خاصيت و قابليت خود ترميمي را پيدا كند كه هم اكنون آزمايش و تست اين دارو روي موش‌ها در حال انجام است.تحقيقات پيشين نشان مي‌داد آسيبي كه بعد از حمله قلبي به اين عضو بدن وارد مي‌شود، ابدي و غير قابل درمان است، اما تحقيقات جديدي كه نتايج آن در مجله نيچر منتشر شده، نشان مي‌دهد كه قلب با روش‌هاي جديد امكان ترميم را دارد.بنياد قلب بريتانيا اعلام كرد كه ما در اين روش توانسته‌ايم اميد زيادي براي ترميم قلب كه حياتي‌ترين عضو بدن است، پيدا كنيم اما بايد اين نكته را به خاطر داشت كه براي رسيدن به هدف آزمايش روي انسان سال‌هاي زيادي نياز است و درمان انسان با اين روش به اين زودي امكان‌پذير نيست.اين گزارش نشان مي‌دهد كه سالانه افراد زيادي دچار حمله قلبي مي‌شوند و مجبور به زندگي با بيماري‌هاي قلبي هستند.