دسته‌ها
خرید بازی

خرید انگشتر اکسسوری در هرساعت چند نفر در ایران متولد می شود؟

مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشوربا بيان اينکه در ارديبهشت سال جاري به طور متوسط در هر ساعت 139 نفر به جمعيت کشور افزوده شده است گفت: تعداد متولدين در ماه گذشته روزانه سه هزارو 327 نفر بوده است.به گزارش آريا به نقل ازپايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال،علي اکبر محزون مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: مطالعه آمار لحظه‌اي وقايع حياتي از چند ماه پيش در حوزه معاونت فناوري اطلاعات و آمارهاي جمعيتي سازمان شروع و ارتباط اين موضوع با ساعت جمعيتي نيز ديده شد و به همين منظور آمار لحظه‌اي وقايع حياتي در پورتال سازمان ثبت احوال کشور راه اندازي شد.وي هدف اصلي از ايجاد آمار لحظه‌اي وقايع حياتي در پورتال سازمان را اطلاع رساني در خصوص آمار مبني بر اينکه در حال حاضر چه آماري از ميزان تولد، فوت، ازدواج و طلاق در کشور وجود دارد عنوان کرد.محزون همچنين نمادين بودن اين اقدام که تحولات جمعيتي در کشور را لحظه‌اي و به صورت پيام‌هاي جمعيتي نشان مي‌دهد را از ديگر کارکردهاي اين برنامه عنوان کرد.مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به شعار جمعيت 7 ميلياردي که شعار روز جهاني جمعيت سال جاري خواهد بود و پيام جمعيتي را به جهان منتقل مي‌کند گفت: ما نيز به دنبال اين هستيم که تحولات جمعيتي را به صورت پيامهاي جمعيتي به جامعه منتقل کنيم .وي افزود: در آمار لحظه‌اي وقايع حياتي، رقمي تحت عنوان افزايش طبيعي جمعيت وجود دارد که منظور افزايش جمعيت بدون احتساب مهاجرت است.محزون تعداد متولدين در فروردين و ارديبهشت سال جاري را به ترتيب 113 هزارو 511 نفر و103هزارو 125 نفر و تعداد فوت شدگان امسال را در فروردين و ارديبهشت به ترتيب 33هزارو 442 نفر و 52هزارو 681 نفر اعلام کرد.مدير کل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور همچنين تعداد ازدواج و طلاق در ارديبهشت سال جاري را به ترتيب 71هزارو 843 واقعه و 12هزارو713 واقعه عنوان کرد.